Statuten

De statuten vind je hier. De in dit document weergegeven statuten zijn vastgelegd op 23 september 1996 ten kantore van Marks Wachters Notarissen te Eindhoven.

Extreme Sports Biking
Snowboarding
Huishoudelijk reglement en veiligheidshandboek

Het huishoudelijk reglement vind je hier. Het in dit document weergegeven huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 2 november 2011.

De vereniging onderhoudt een eigen veiligheidshandboek, dat jaarlijks bijgewerkt wordt en met alle trainers en instructeurs afgetekend wordt. Het actuele veiligheidshandboek vind je hier.

Ervaar de passie

Een dynamische groep passievolle zwemmers