Met een maandje Corona-vertraging is op 20-juni het buitenduikseizoen alsnog van start gegaan.

Onze PADI duikinstructeur Rens heeft de aftrap gegeven met een duik in 't Zuth (Bladel), samen met de leden Jeroen en Michel.


Lees meer »

Vanaf 11 mei 2020 mag er weer onder strenge voorwaarden gezwommen worden in zowel binnen- als buitenzwembaden. Wat zijn we blij dat na zoveel weken droog liggen er weer in het water gedoken mag worden!

In ieder zwembad heeft een COVID-19 protocol opgesteld dat afgestemd is op de specifieke situatie. Dat kan per zwembad verschillen omdat niet alle zwembaden er hetzelfde uitzien. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: de bezoekers op een veilige wijze gebruik laten maken van de accommodatie. Deze protocollen zijn altijd leidend en moeten altijd opgevolgd worden. Er is tevens een verschil tussen sporters tot en met 12 jaar en boven de 12 jaar. Sporter tot en met 12 jaar worden niet gehouden aan de minimale afstand van 1,5m. Er dient echter wel een afstand te zijn van minimaal 1,5m afstand tot de trainer. Sporters boven de 12 jaar zijn wel gehouden aan de 1,5m richtlijn!

Samen trainen in de 1,5m maatschappij is goed mogelijk, maar je moet het samen doen! Een goede organisatie zorgt voor veiligheid. Het doet een beroep op de trainer om de training goed voor te bereiden en de juiste organisatievormen en trainingsopdrachten te kiezen. Ook is het belangrijk dat alle sporters in de groep verantwoordelijkheid voelen voor het creëren van een veilige trainingssituatie. Sporter moeten tijdens de watertraining rekening te houden met de teamgenoten.

Voor elke activiteit en training is een plan opgesteld, dat naar de eigen leden gecommuniceerd wordt. Elk lid wordt geacht kennis te nemen van het protocollen (zie Belangrijke informatie) en de plannen, en zich hier strikt aan te houden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er niet genoeg plaats is in het zwembad om alle zwemmers die normaal op dat moment trainen te huisvesten. Op dit moment geldt er een maximum van 30 personen in het zwembad en dit is inclusief trainers en begeleiding. De groepsindeling is in veel gevallen aangepast en ook de frequentie is voor velen lager dan dat we gewend zijn. Het kan zijn dat in juni de regels nog wat verruimd worden en dat met in achtneming van de 1,5 meter er meer zwemmers in het water kunnen. Maar tot die tijd, blijft het bij de 30 leden.

Voor vragen over de lessen en trainingen, kun je terecht bij de afdeling en trainers.

Belangrijke informatie:


Lees meer »

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities en andere wedstrijden van het seizoen 2019/2020 te stoppen dan wel af te gelasten.

Dit besluit geldt voor alle niveaus van het schoonspringen, synchroonzwemmen, waterbasketbal, waterpolo en het wedstrijdzwemmen. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben ook een grote impact op de zwemsport. Zwembaden zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime.


Lees meer »

Wordt nu lid!

Wil je lid worden of eerst een keertje meedoen, vul dan het contactformulier in.

Blessure?

Zwem- en Polovereniging Nuenen heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeutische praktijk “Jeurissen & van den Ingh.”

Meer informatie vind je hier. Klik op onderstaande button om een afspraak te maken.

Maak een afspraak

Het laatste nieuws

Lidmaatschap

Inschrijven of wijzigen van het lidmaatschap kan via het inschrijfformulier of mutatieformulier.

Opzegging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt een brief opsturen naar het secretariaat (Postbus 105, 5670 AC Nuenen) of gebruik het contactformulier. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli).

Declaraties van namens de vereniging gemaakte kosten  kunnen bij de vertegenwoordiger van je afdeling gedaan worden met het declaratieformulier.

Copyright 2012