Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Penningmeester
De penningmeester is aangesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en maakt
onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van de vereniging samen met de secretaris en
de voorzitter en het Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit het DB en enkele leden van het
bestuur.

De penningmeester ziet erop toe dat het vastgestelde beleid gevolgd wordt. Indien er geen
vastgesteld beleid is, dan zal de penningmeester dit als zijn eerste taak en
verantwoordelijkheid moeten zien.

Voor een verdere profielschets van de penningmeester, klik hier.

Secretaris
De secretaris is aangesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en maakt
onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van de vereniging samen met de voorzitter en
de penningmeester en het Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit het DB en enkele leden
van bestuur.

De secretaris ziet erop toe dat het vastgestelde secretariële beleid gevolgd wordt. Indien er
geen vastgesteld secretariëel beleid is, dan zal de secretaris dit als zijn eerste taak en
verantwoordelijkheid moeten zien.

Voor een verdere profielschets van de secretaris, klik hier.

Algemeen bestuurslid
Het lid van het algemene bestuur is aangesteld door de ALV en belast met één of meerdere
projecten en/of taken, die haar/hem door het dagelijks bestuur zijn opgedragen en door het
lid van het algemeen bestuur zijn aanvaard.

Voor een verdere profielschets van een algemeen bestuurslid, klik hier.