Contributies

Rekeningnummer

Rabobank NL58RABO0123866944

Contributie per 1-1-2024

De contributiebedragen van de verschillende afdelingen zijn:

Masterszwemmen:

 • Eén keer per week: € 258,- (per jaar)
 • Twee keer per week: € 338,- (per jaar)

Recreatief:

 • Recreatief 1x in de week € 220,-
  (geldt ook voor kinderen die alleen lid zijn van het recreatief zwemmen voor het stickerzwemmen)
 • Recreatief 2x in de week € 326,-
  (geldt ook voor kinderen die 1x per week recreatief zwemmen en 1x per week stickerzwemmen)

Snorkelen en duiken:

 • Basiscontributie: € 287,- (per jaar)
 • Cursusgeld: afhankelijk van cursus

Wedstrijdzwemmen:

 • Starters (voorheen Beginners): € 390,- (per jaar)
 • Beginners: € 420,- (per jaar)
 • Gevorderden: € 451,- (per jaar)
 • Veelzwemmers: € 494,- (per jaar)
 • Aftrainend: € 287,- (per jaar)

Vrienden van Z&PV Nuenen (Club van 50):

 • € 50,- (per jaar)

Bijkomende kosten:

 • Inschrijfgeld (eenmalig): € 12,50
 • Diplomazwemmen (per examen): € 12,50
  KNZB bijdrage (per jaar, tarieven 2024):
 • zonder startnummer: € 21,40
 • met startnummer t/m 11 jaar: € 23,50
 • met startnummer vanaf 12 jaar: € 63,45
 • Zwemmersdepot, zie pagina wedstrijdzwemmen

Contributie-inning:

 • Contributie wordt geïnd in januari (60%) en in september (40%). Inschrijfgeld, KNZB-bijdrage en examengeld worden in één keer geïnd.
 • Automatische incasso is verplicht.
 • Bij het mislukken van een automatische incasso, bijvoorbeeld omdat te weinig saldo op de rekening staat, wordt er € 5,- aan kosten in rekening gebracht.

Contributie-activiteiten:

 • Wanneer je lid bent van twee verschillende activiteiten (bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen en waterpolo), wordt een korting van 10% op de totale contributie verleend. Bij 3 of meer activiteiten bedraagt de korting 20%.

Opzegging:

Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk bij het secretariaat (per post of mail naar de ledenadministratie). Opzeggingen dienen ontvangen te zijn vóór 1 december (einde lidmaatschap 31 dec) of 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli).

Wilt u een bevestiging van uw opzegging, vermeld dan uw email-adres in uw opzeggingsbrief.