Zwem- & Polovereniging Nuenen

Lid worden van Zwem- & Polovereniging Nuenen gaat altijd in overleg met de trainers van de afdeling waarvan je lid wilt worden. Je kunt altijd een of meerdere keren komen meedoen, maar overleg tevoren met de afdelingsvertegenwoordiger. Als je besluit lid te worden, word je gevraagd een inschrijvingsformulier in te vullen.

Klik hier voor meer informatie over de masters
Klik hier voor meer informatie over recreatief
Klik hier voor meer informatie over snorkelen & duiken
Klik hier voor meer informatie over het wedstrijdzwemmen

Het inschrijvingsformulier vind je hier. Let op: overleg altijd eerst met de afdeling waarvan je lid wilt worden of er ruimte is, en of wij waar kunnen maken wat jij zoekt. Een ingevuld inschrijvingsformulier is pas geldig als zowel de afdelingsvertegenwoordiger en jijzelf hebben getekend. Stuur daarom een ingevuld inschrijvingsformulier niet op naar het secretariaat; lever het in bij je trainer.

Als je al lid bent en van afdeling of contributiecode wilt veranderen (een andere zwemactiviteit wilt gaan doen of meer/minder wilt gaan zwemmen) of je wilt er een tweede activiteit bij doen, vul dan een mutatieformulier in en lever dit in bij je trainer. Ook hier geldt: overleg eerst even met de nieuwe afdeling (en met je oude).

Club van 50
Als sponsor van de Club van 50 ben je vriend van Z&PV Nuenen. Aan de ene kant steun je als sponsor de afdeling met 50 euro per jaar, aan de andere kant blijf je aan de club verbonden en word je bij verschillende activiteiten betrokken. Klik hier voor meer informatie of download het inschrijfformulier.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (Postbus 105, 5670 AC Nuenen), per e-mail of via de het daartoe bestemde formulier op de website te geschieden bij de secretaris of ledenadministatie van de vereniging. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli). Een opzegging van het lidmaatschap is pas geldig indien bekrachtigt door het bestuur. Indien het een minderjarig lid betreft zal de opzegging gedaan moeten worden door een ouder/voogd van het lid.