Het bestuur van de Zwem- en Polovereniging Nuenen nodigt u uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 17 december 2014 in Café René, Parkstraat 3 te Nuenen, aanvang 21.00 uur.

In de onderhandelingen met LACO zijn wij er in geslaagd om de rest van het seizoen veilig te stellen. De keerzijde is, dat dit gepaard gaat met een verhoging van de badhuur per 1 januari 2015. Om deze extra lasten verantwoord te kunnen dragen, zijn wij genoodzaakt deze door te rekenen richting de leden middels een contributieverhoging. Onderwerp van deze bijzondere ALV is dan ook het vaststellen van de, in de agenda vastgestelde, contributietarieven per 1 januari 2015.

Het wordt zeer op prijs gesteld als u de vergadering bijwoont. Ook suggesties en ideeën voor de vereniging zijn van harte welkom.


Lees meer »

In de afgelopen maanden is er in verschillende samenstellingen intensief overleg gevoerd met de gemeente, LACO en de Revak. Alle partijen onderkennen het probleem en onderschrijven het maatschappelijk belang van de zwemverenigingen in Nuenen. Hoewel dit nog niet heeft geleid tot een concrete oplossing, doen wij er alles aan om te zorgen dat de ruim 700 zwemmers en vrijwilligers gewoon door kunnen gaan met hetgeen jullie het liefste doen: zwemmen, sporten en bewegen met alle sociale activiteiten daaromheen. En dat is nu precies wat wij vragen om vooral te blijven doen.

De gesprekken en onderhandelingen gaan intussen gewoon door, waarbij naar een oplossing voor 2014 en 2015 gezocht wordt. Mocht er toch een kink in de kabel komen, zullen we direct actie ondernemen. Maar op dit moment gaat alle aandacht naar het vinden van een oplossing, die geen afbreuk doet aan het maatschappelijk belang van de zwemsport in Nuenen.

In oktober en november wordt het subsidie beleid voor 2015 vastgesteld. Vanzelfsprekend is dat van groot belang en zullen wij elke kans aangrijpen ons belang toe te lichten en daarnaast nadrukkelijk de urgentie te benoemen. Tijdens de onderhandelingen is het beperkt mogelijk om met regelmaat een inhoudelijke publicatie te doen richting leden of media. Wij vragen daar begrip voor, wetende dat er een gevoel van onzekerheid heerst.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op via voorzitter@zpvnuenen.nl.


Lees meer »

Zoals wij op 12 juli jl. berichtten heeft Zwem- & Polovereniging Nuenen op 7 juli jl. een brief ontvangen van LACO Nederland B.V. waarin door LACO de noodzaak werd toegelicht om wegens een exploitatietekort de huurprijs te verhogen naar een commercieel tarief. In ons vorige bericht gaven wij aan in contact te treden met de gemeente en LACO om tot een acceptabele huurprijs te komen.

In de tussenliggende periode is er veel contact geweest met diverse belanghebbende partijen. Er is niet alleen contact geweest met de gemeente Nuenen en LACO, maar ook de KNZB en de Revak, welke samen met Z&PV Nuenen één van de grootste afnemers is van badwater bij de Drietip. Dit is niet zonder resultaat geweest. Hoewel er nog geen definitieve afspraak beklonken is, heeft LACO kenbaar gemaakt zich bewust te zijn van de gemeenschappelijke belangen van LACO en Z&PV Nuenen en men wil dan ook zeker niet de start van ons seizoen in gevaar te brengen.

Concreet betekent dit dat ongeacht de details van de onderhandelingen, het nieuwe seizoen van start gaat. De komende weken zal er wederom intensief overlegd worden met alle betrokken partijen, wij verwachten op korte termijn meer te kunnen berichten.

Heb je vragen, wil je je mening laten horen of heb je een andere bijdrage? Neem dan gerust contact op via voorzitter@zpvnuenen.nl.

Namens het bestuur,

Steven Koppelman
Secretaris Zwem- & Polovereniging Nuenen


Lees meer »

In de afgelopen maanden zijn er verschillende gesprekken geweest met kandidaten voor de nieuwe bestuursfuncties. Met succes, want de eerste bestuurder is gevonden. Erik van Baarle zal op de komende Algemene Leden Vergadering voorgedragen worden voor de rol van algemeen bestuurder. Erik heeft eerder namens de waterpolo afdeling in het bestuur deelgenomen en is zelf ook lid van de waterpolo afdeling. In zijn rol als algemeen bestuurder zal hij onder meer verantwoordelijk zijn voor de wedstrijdafdelingen.

Voor de andere rol van algemeen bestuurder zijn we nog op zoek naar kandidaten. Deze rol zal primair verantwoordelijk zijn voor de andere afdelingen. In de komende weken zullen we een duidelijker profiel van deze bestuurdersrol online zetten.

Heb je interesse in de nieuwe functies of wil je graag meer weten over het besturen van een vereniging, neem dan contact op via waterkracht@zpvnuenen.nl of kijk hier op onze website.


Lees meer »

Blessure?

Zwem- en Polovereniging Nuenen heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeutische praktijk “Jeurissen & van den Ingh.”

Meer informatie vind je hier. Klik op onderstaande button om een afspraak te maken.

Maak een afspraak

Het laatste nieuws

Meer verenigingsnieuws

Lidmaatschap

Inschrijven of wijzigen van het lidmaatschap kan via het inschrijfformulier of mutatieformulier.

Opzegging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt een brief opsturen naar het secretariaat (Postbus 105, 5670 AC Nuenen) of gebruik het contactformulier. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli).

Declaraties van namens de vereniging gemaakte kosten  kunnen bij de vertegenwoordiger van je afdeling gedaan worden met het declaratieformulier.

Copyright 2012