Binnenkort ontvangen alle leden (c.q. ouders / verzorgers) per e-mail een enquête van Z&PV Nuenen. Met deze enquête willen wij de kwaliteit, zoals die door onze leden ervaren wordt, meten. Onderwerpen hierbij zijn o.a.  Accommodatie, Trainers, Bestuur en Veiligheid.

Zoals op de laatste ALV aangegeven streven wij naar een tevredenheid onder onze leden van 8 of hoger. Deze enquête is de eerste meting en met de door jullie gegeven antwoorden gaan wij de kwaliteit van Z&PV Nuenen zo nodig  verhogen zodat alle leden meer plezier beleven aan het beoefenen van hun favoriete sport.

 


Lees meer »

Aan alle onzekerheid is een einde gekomen. Het heeft even geduurd, maar afgelopen week is het contract voor het komend seizoen getekend.

De voorwaarden zijn op de meesten punten gelijk gebleven. Waar dat niet het geval is, zal het bestuur samen met de afdelingen passende maatregelen nemen.

Het tarief is met 10% verhoogd, wat direct gevolgen heeft voor de financiële realisatie van dit jaar. In navolging van eerdere toezeggingen heeft het bestuur besloten om deze verhoging niet direct door te berekenen aan de leden. Hoewel dat dit goed nieuws is voor iedereen die contributie betaald, is het voor de vereniging een zorgwekkende ontwikkeling.

De reserve is voor alsnog toereikend om dit voor de komende periode op te vangen. Echter besturen is vooruit zien. Dat betekent dat het gat in de begroting op andere manieren gedicht moet wordena. Het bestuur zal bij de gemeente een herziening indienen voor 2016, zodra de beschikking binnen is. Allen leden tezamen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid in het vinden van een oplossing om het gat te dichten. Kunnen we inkomsten verhogen door het ledental te verhogen, fondsenwerving via acties of sponsoring, (maatschappelijke) projecten te starten, samenwerking te zoeken,...?

Ideeën genoeg. Nu nog een aantal mensen die samen willen werken aan een oplossing. Wie durft de uitdaging aan?


Lees meer »

In de afgelopen maanden is het bestuur van de zwemvereniging met LACO het gesprek aangegaan over het huurcontract voor het komende seizoen. Hoewel beide partijen de voorkeur geven aan één contract met één tarief, is er op dit moment nog geen akkoord over de exacte voorwaarden die van toepassing zijn. De verwachting is dat er meer duidelijkheid komt binnen twee weken.

Lees meer »

Afgelopen weken is het weer spannend geweest voor de leden van Zwem & Polovereniging Nuenen: het diplomazwemmen stond weer voor de deur. Echt zenuwachtig hoefden de kinderen natuurlijk niet te zijn. Ze hadden in de lessen genoeg geoefend en daarnaast hadden ze bij het proefexamen al laten zien dat ze voldeden aan de gevraagde eisen. Bij de recreatieve afdeling kunnen de kinderen oefenen voor zwemdiploma C en voor zwemvaardigheid 1,2 en 3.

De kinderen die met trots mogen zeggen dat ze hun zwemvaardigheid 1 diploma hebben gehaald zijn: Remco Verhoeven, Koen van den Wildenberg en Lotta van Kemenade.  De kinderen die met trots mogen zeggen dat ze hun zwemvaardigheid 2 diploma hebben gehaald zijn: Joep Rijnen, Julian Overschie en Liselot van der Velden. Uiteraard zijn er ook nog kanjers die hun zwemvaardigheid 3 diploma hebben gehaald, namelijk: Anna Kruijf, Ivo van Zanten, Diede Struijk en Minke Braat. Wij willen onze jongste leden van harte feliciteren met het behalen van hun welverdiende zwemdiploma!!


De foto's voor zwemvaardigheid 2 en 3 kun je hier vinden.


Lees meer »

Blessure?

Zwem- en Polovereniging Nuenen heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeutische praktijk “Jeurissen & van den Ingh.”

Meer informatie vind je hier. Klik op onderstaande button om een afspraak te maken.

Maak een afspraak

Het laatste nieuws

Meer verenigingsnieuws

Lidmaatschap

Inschrijven of wijzigen van het lidmaatschap kan via het inschrijfformulier of mutatieformulier.

Opzegging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt een brief opsturen naar het secretariaat (Postbus 105, 5670 AC Nuenen) of gebruik het contactformulier. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli).

Declaraties van namens de vereniging gemaakte kosten  kunnen bij de vertegenwoordiger van je afdeling gedaan worden met het declaratieformulier.

Copyright 2012