De allerbeste wensen voor 2016

Uitnodiging nieuwjaarsshow en borrel

Graag nodigen wij u uit om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden tijdens de spectaculaire nieuwjaarsshow op zaterdag 16 januari om 17:00 uur in de Drietip.

Aansluitend zullen wij het glas heffen tijdens de nieuwjaarsborrel.

Namens het bestuur,
Serge van Isterdael
Voorzitter Z&PV Nuenen


Lees meer »

De laatste maanden werd er door de jongste leden van Zwem & Polovereniging Nuenen uiteraard hard geoefend voor hun zwemdiploma. Afgelopen twee weekenden was het dan zo ver. Het diplomazwemmen stond weer voor de deur. Een bijzondere en leuke gebeurtenis waar de kinderen (en zwemdocenten!) altijd naar uit kijken. Bij de recreatieve afdeling kunnen de kinderen o.a. oefenen voor zwemdiploma C en voor zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Deze zwemdiploma's waren het doel van deze ronde.


Lees meer »

In de gemeente raad van november is de programma begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting voor 2017-2019 behandeld. In de begroting voor 2016 is ons verzoek tot het verstrekken van extra subsidie ter compensatie van de verhoging van het uurtarief van het zwembad opgenomen. In de meerjarenbegroting 2017-2019 is een visie gepresenteerd inzake de toekomst van het zwembad in Nuenen en een verzoek opgenomen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in 2016.

Deze punten zijn weliswaar voorbereid en getoetst op voldoende draagvlak binnen de coalitie. Dit heeft geleid tot een akkoord op de voorgestelde extra subsidie en een iets hoger dan verwacht reguliere subsidie. Dit is goed nieuws en helpt de vereniging om de effecten te temperen en daarmee op korte termijn het voorbestaan veilig te stellen.

Voor de langere termijn is het nieuws minder goed. Tijdens de behandeling heeft W70 een amendement ingediend, wat geleid heeft tot het blokkeren van het haalbaarheidsonderzoek. Hoewel het gebruikelijk is dat tijdens de behandeling enkele amendementen worden ingediend, zijn wij hierdoor verrast en hebben om opheldering gevraagd. De woordkeuze in het amendement roept eveneens vragen op, alsmede de koers, waarbij eigenlijk geen keuze gemaakt wordt.

Op de achtergrond vind er overleg plaats met de wethouder, gemeente raad, politieke partijen en andere betrokkenen. Het streven is om voor de kerst meer duidelijkheid te hebben over het vervolg.

Bijlage: Meerjarenbegroting 2016-2019


Lees meer »

Enkele maanden geleden zag een van de ouders een actie van ARENA op Facebook. Door te zorgen dat je clubnaam zoveel mogelijk keer werd genoemd kon je een clinic winnen van een topzwemmer uit de ARENA stal. Natuurlijk doken onze zwemmers hier bovenop, werden zelfs contacten in het buitenland ingeschakeld om te helpen en toen de uitslag bekend gemaakt werd bleken we met stip bovenaan geëindigd te zijn. En na een lange zomer wachten was het op 3 oktober dan eindelijk tijd voor de clinic, met als topzwemmers Ferry Weertman en Kyle Stolk.

Lees meer »

Blessure?

Zwem- en Polovereniging Nuenen heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeutische praktijk “Jeurissen & van den Ingh.”

Meer informatie vind je hier. Klik op onderstaande button om een afspraak te maken.

Maak een afspraak

Het laatste nieuws

Meer verenigingsnieuws

Lidmaatschap

Inschrijven of wijzigen van het lidmaatschap kan via het inschrijfformulier of mutatieformulier.

Opzegging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt een brief opsturen naar het secretariaat (Postbus 105, 5670 AC Nuenen) of gebruik het contactformulier. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli).

Declaraties van namens de vereniging gemaakte kosten  kunnen bij de vertegenwoordiger van je afdeling gedaan worden met het declaratieformulier.

Copyright 2012