Zoals wij op 12 juli jl. berichtten heeft Zwem- & Polovereniging Nuenen op 7 juli jl. een brief ontvangen van LACO Nederland B.V. waarin door LACO de noodzaak werd toegelicht om wegens een exploitatietekort de huurprijs te verhogen naar een commercieel tarief. In ons vorige bericht gaven wij aan in contact te treden met de gemeente en LACO om tot een acceptabele huurprijs te komen.

In de tussenliggende periode is er veel contact geweest met diverse belanghebbende partijen. Er is niet alleen contact geweest met de gemeente Nuenen en LACO, maar ook de KNZB en de Revak, welke samen met Z&PV Nuenen één van de grootste afnemers is van badwater bij de Drietip. Dit is niet zonder resultaat geweest. Hoewel er nog geen definitieve afspraak beklonken is, heeft LACO kenbaar gemaakt zich bewust te zijn van de gemeenschappelijke belangen van LACO en Z&PV Nuenen en men wil dan ook zeker niet de start van ons seizoen in gevaar te brengen.

Concreet betekent dit dat ongeacht de details van de onderhandelingen, het nieuwe seizoen van start gaat. De komende weken zal er wederom intensief overlegd worden met alle betrokken partijen, wij verwachten op korte termijn meer te kunnen berichten.

Heb je vragen, wil je je mening laten horen of heb je een andere bijdrage? Neem dan gerust contact op via voorzitter@zpvnuenen.nl.

Namens het bestuur,

Steven Koppelman
Secretaris Zwem- & Polovereniging Nuenen


Lees meer »

In de afgelopen maanden zijn er verschillende gesprekken geweest met kandidaten voor de nieuwe bestuursfuncties. Met succes, want de eerste bestuurder is gevonden. Erik van Baarle zal op de komende Algemene Leden Vergadering voorgedragen worden voor de rol van algemeen bestuurder. Erik heeft eerder namens de waterpolo afdeling in het bestuur deelgenomen en is zelf ook lid van de waterpolo afdeling. In zijn rol als algemeen bestuurder zal hij onder meer verantwoordelijk zijn voor de wedstrijdafdelingen.

Voor de andere rol van algemeen bestuurder zijn we nog op zoek naar kandidaten. Deze rol zal primair verantwoordelijk zijn voor de andere afdelingen. In de komende weken zullen we een duidelijker profiel van deze bestuurdersrol online zetten.

Heb je interesse in de nieuwe functies of wil je graag meer weten over het besturen van een vereniging, neem dan contact op via waterkracht@zpvnuenen.nl of kijk hier op onze website.


Lees meer »

Op 7 juli jl. heeft Zwem- & Polovereniging een brief ontvangen van LACO Nederland B.V. waarin zij haar plannen ten aanzien van het gebruik van het zwembad in Nuenen deelt. Vanwege een exploitatietekort ziet LACO zich genoodzaakt om de huurprijs te verhogen naar een commerciële huurprijs. Deze commerciële huurprijs is een veelvoud van de huidige huurprijs die LACO bij de vereniging in rekening brengt.

LACO is eerder dit jaar in gesprek gegaan met wethouder Pernot om een jaarlijkse financiële bijdrage te verkrijgen op basis van het in stand houden van een maatschappelijke tariefstelling, gebruik en openingstijden. De gemeente heeft aangegeven dat er geen financiële bijdrage gegeven wordt aan een commercieel bedrijf en dat op basis van de kaders subsidie- en accommodatiebeleid van de gemeente Nuenen LACO geen partij is om bijdragen aan te verstrekken voor maatschappelijk gebruik.

Het verschil tussen de huidige en de commerciële huurprijs is door de zwemvereniging niet te overbruggen zonder een substantiële financiële bijdrage van buitenaf. Dit betekent dat de vereniging geen huurcontract voor het nieuwe seizoen heeft kunnen afsluiten. Daarmee is de start van het nieuwe zwemseizoen op 25 augustus niet zo vanzelfsprekend als andere jaren.


Lees meer »

Onlangs is het nieuwe bestuursmodel gepresenteerd. In dit model zijn naast de vaste functies van het dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester, ook twee algemene bestuurders opgenomen. Deze bestuursfuncties zijn nieuw en moeten nog ingevuld worden.

Zij krijgen als hoofdtaak het besturen van de afdelingen. Alle overige thema’s worden verdeeld over alle bestuurders, waarbij goed gekeken wordt naar een evenwichtige verdeling.

Heb je interesse in de nieuwe functies of wil je graag meer weten over het besturen van een vereniging, neem dan contact op via waterkracht@zpvnuenen.nl of kijk hier op onze website.


Lees meer »

Blessure?

Zwem- en Polovereniging Nuenen heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeutische praktijk “Jeurissen & van den Ingh.”

Meer informatie vind je hier. Klik op onderstaande button om een afspraak te maken.

Maak een afspraak

Het laatste nieuws

Meer verenigingsnieuws

Lidmaatschap

Inschrijven of wijzigen van het lidmaatschap kan via het inschrijfformulier of mutatieformulier.

Opzegging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt een brief opsturen naar het secretariaat (Postbus 105, 5670 AC Nuenen) of gebruik het contactformulier. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli).

Declaraties van namens de vereniging gemaakte kosten  kunnen bij de vertegenwoordiger van je afdeling gedaan worden met het declaratieformulier.

Copyright 2012