Het bestuur van de Zwem- en Polovereniging Nuenen nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2015 in Café René, Parkstraat 3 te Nuenen, aanvang 20.00 uur.

Het wordt zeer op prijs gesteld als u de vergadering bijwoont. Ook suggesties en ideeën voor de vereniging zijn van harte welkom.

Alle stukken voor de jaarvergadering kunt u opvragen via alv@zpvnuenen.nl.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van Zwem- & Polovereniging Nuenen,
Serge van Isterdael, voorzitter

Bijlagen:


Lees meer »

Beste trainer/sporter,

We gaan iets leuks voor jullie organiseren, iets waar je niet alleen blij van wordt maar waar je ook iets van opsteekt. In een omgeving waar je sport ruikt voelt en ziet. In de Business club van Helmond Sport organiseren wij voor de eerste keer het Clubsupport Sportcafé, een symposium voor sporters en trainers.

We nodigen je van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Het belooft een spetterende avond te worden waarvan je deels zelf de inhoud kunt bepalen.

Diverse gastsprekers komen aan het woord om je mee te nemen in onze gezamenlijke passie, nl sport. Verder zijn er diverse workshops waar je aan kunt deelnemen.


Lees meer »

Update:

Tijdens de ALV zijn de voorgestelde contributie verhogingen goedgekeurd, onderstaande tarieven zijn dus geldig per 1-1-2015.

Het bestuur van de Zwem- en Polovereniging Nuenen nodigt u uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 17 december 2014 in Café René, Parkstraat 3 te Nuenen, aanvang 21.00 uur.

In de onderhandelingen met LACO zijn wij er in geslaagd om de rest van het seizoen veilig te stellen. De keerzijde is, dat dit gepaard gaat met een verhoging van de badhuur per 1 januari 2015. Om deze extra lasten verantwoord te kunnen dragen, zijn wij genoodzaakt deze door te rekenen richting de leden middels een contributieverhoging. Onderwerp van deze bijzondere ALV is dan ook het vaststellen van de, in de agenda vastgestelde, contributietarieven per 1 januari 2015.

Het wordt zeer op prijs gesteld als u de vergadering bijwoont. Ook suggesties en ideeën voor de vereniging zijn van harte welkom.


Lees meer »

In de afgelopen maanden is er in verschillende samenstellingen intensief overleg gevoerd met de gemeente, LACO en de Revak. Alle partijen onderkennen het probleem en onderschrijven het maatschappelijk belang van de zwemverenigingen in Nuenen. Hoewel dit nog niet heeft geleid tot een concrete oplossing, doen wij er alles aan om te zorgen dat de ruim 700 zwemmers en vrijwilligers gewoon door kunnen gaan met hetgeen jullie het liefste doen: zwemmen, sporten en bewegen met alle sociale activiteiten daaromheen. En dat is nu precies wat wij vragen om vooral te blijven doen.

De gesprekken en onderhandelingen gaan intussen gewoon door, waarbij naar een oplossing voor 2014 en 2015 gezocht wordt. Mocht er toch een kink in de kabel komen, zullen we direct actie ondernemen. Maar op dit moment gaat alle aandacht naar het vinden van een oplossing, die geen afbreuk doet aan het maatschappelijk belang van de zwemsport in Nuenen.

In oktober en november wordt het subsidie beleid voor 2015 vastgesteld. Vanzelfsprekend is dat van groot belang en zullen wij elke kans aangrijpen ons belang toe te lichten en daarnaast nadrukkelijk de urgentie te benoemen. Tijdens de onderhandelingen is het beperkt mogelijk om met regelmaat een inhoudelijke publicatie te doen richting leden of media. Wij vragen daar begrip voor, wetende dat er een gevoel van onzekerheid heerst.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op via voorzitter@zpvnuenen.nl.


Lees meer »
RSS

Blessure?

Zwem- en Polovereniging Nuenen heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeutische praktijk “Jeurissen & van den Ingh.”

Meer informatie vind je hier. Klik op onderstaande button om een afspraak te maken.

Maak een afspraak

Het laatste nieuws

Meer verenigingsnieuws

Lidmaatschap

Inschrijven of wijzigen van het lidmaatschap kan via het inschrijfformulier of mutatieformulier.

Opzegging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt een brief opsturen naar het secretariaat (Postbus 105, 5670 AC Nuenen) of gebruik het contactformulier. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli).

Declaraties van namens de vereniging gemaakte kosten  kunnen bij de vertegenwoordiger van je afdeling gedaan worden met het declaratieformulier.

Copyright 2012