In de afgelopen maanden zijn er verschillende gesprekken geweest met kandidaten voor de nieuwe bestuursfuncties. Met succes, want de eerste bestuurder is gevonden. Erik van Baarle zal op de komende Algemene Leden Vergadering voorgedragen worden voor de rol van algemeen bestuurder. Erik heeft eerder namens de waterpolo afdeling in het bestuur deelgenomen en is zelf ook lid van de waterpolo afdeling. In zijn rol als algemeen bestuurder zal hij onder meer verantwoordelijk zijn voor de wedstrijdafdelingen.

Voor de andere rol van algemeen bestuurder zijn we nog op zoek naar kandidaten. Deze rol zal primair verantwoordelijk zijn voor de andere afdelingen. In de komende weken zullen we een duidelijker profiel van deze bestuurdersrol online zetten.

Heb je interesse in de nieuwe functies of wil je graag meer weten over het besturen van een vereniging, neem dan contact op via waterkracht@zpvnuenen.nl of kijk hier op onze website.


Lees meer »

Op 7 juli jl. heeft Zwem- & Polovereniging een brief ontvangen van LACO Nederland B.V. waarin zij haar plannen ten aanzien van het gebruik van het zwembad in Nuenen deelt. Vanwege een exploitatietekort ziet LACO zich genoodzaakt om de huurprijs te verhogen naar een commerciële huurprijs. Deze commerciële huurprijs is een veelvoud van de huidige huurprijs die LACO bij de vereniging in rekening brengt.

LACO is eerder dit jaar in gesprek gegaan met wethouder Pernot om een jaarlijkse financiële bijdrage te verkrijgen op basis van het in stand houden van een maatschappelijke tariefstelling, gebruik en openingstijden. De gemeente heeft aangegeven dat er geen financiële bijdrage gegeven wordt aan een commercieel bedrijf en dat op basis van de kaders subsidie- en accommodatiebeleid van de gemeente Nuenen LACO geen partij is om bijdragen aan te verstrekken voor maatschappelijk gebruik.

Het verschil tussen de huidige en de commerciële huurprijs is door de zwemvereniging niet te overbruggen zonder een substantiële financiële bijdrage van buitenaf. Dit betekent dat de vereniging geen huurcontract voor het nieuwe seizoen heeft kunnen afsluiten. Daarmee is de start van het nieuwe zwemseizoen op 25 augustus niet zo vanzelfsprekend als andere jaren.


Lees meer »

Onlangs is het nieuwe bestuursmodel gepresenteerd. In dit model zijn naast de vaste functies van het dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester, ook twee algemene bestuurders opgenomen. Deze bestuursfuncties zijn nieuw en moeten nog ingevuld worden.

Zij krijgen als hoofdtaak het besturen van de afdelingen. Alle overige thema’s worden verdeeld over alle bestuurders, waarbij goed gekeken wordt naar een evenwichtige verdeling.

Heb je interesse in de nieuwe functies of wil je graag meer weten over het besturen van een vereniging, neem dan contact op via waterkracht@zpvnuenen.nl of kijk hier op onze website.


Lees meer »

23 april heeft de eerste bijeenkomst voor kaderleden plaatsgevonden met als onderwerp “Het nieuwe bestuursmodel”. Tijdens deze bijeenkomst zijn de kaderleden van de verschillende takken geïnformeerd over de veranderingen zullen plaatsvinden binnen het huidige bestuur van de zwemvereniging.

De bijeenkomst werd geopend door Serge die middels een diapresentatie het kader informeerde over de veranderingen in het bestuur. Het zittende bestuur heeft het afgelopen seizoen deelgenomen aan het traject “Besturen met een visie”, met als doel een gezonder bestuur te creëren en behouden. Een van de opdrachten van het traject was het bepalen van een Stip op de horizon. De stip is in de bijeenkomst benoemd. Na het bepalen van de stip is het bestuur aan de slag gegaan met de volgende vragen: wat is onze visie? Welke beleidsplannen zijn er? Op welke manier besturen wij? Om tot een antwoord te komen worden wij als bestuur begeleidt door de KNZB en het door ontwikkelde waterkrachtprogramma.


Lees meer »

Blessure?

Zwem- en Polovereniging Nuenen heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeutische praktijk “Jeurissen & van den Ingh.”

Meer informatie vind je hier. Klik op onderstaande button om een afspraak te maken.

Maak een afspraak

Het laatste nieuws

Meer verenigingsnieuws

Lidmaatschap

Inschrijven of wijzigen van het lidmaatschap kan via het inschrijfformulier of mutatieformulier.

Opzegging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt een brief opsturen naar het secretariaat (Postbus 105, 5670 AC Nuenen) of gebruik het contactformulier. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli).

Declaraties van namens de vereniging gemaakte kosten  kunnen bij de vertegenwoordiger van je afdeling gedaan worden met het declaratieformulier.

Copyright 2012