Hoewel we allemaal vast en zeker hebben genoten van de zomervakantie, is het toch ook wel weer erg fijn om het water in te gaan. Na een fijn en gezellig, maar door corona ook een vreemd en frustrerend seizoen, hopen we van seizoen 2021-2022 samen weer iets moois te maken!

De meeste takken zullen weer starten in de week van maandag 6 september, een enkeling eerder of later. De precieze startdatum horen jullie van de afdelingen. 

Het verenigingsrooster vind je hier.


Lees meer »

Vanaf 11 mei 2020 mag er weer onder strenge voorwaarden gezwommen worden in zowel binnen- als buitenzwembaden. Wat zijn we blij dat na zoveel weken droog liggen er weer in het water gedoken mag worden!

In ieder zwembad heeft een COVID-19 protocol opgesteld dat afgestemd is op de specifieke situatie. Dat kan per zwembad verschillen omdat niet alle zwembaden er hetzelfde uitzien. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: de bezoekers op een veilige wijze gebruik laten maken van de accommodatie. Deze protocollen zijn altijd leidend en moeten altijd opgevolgd worden. Er is tevens een verschil tussen sporters tot en met 12 jaar en boven de 12 jaar. Sporter tot en met 12 jaar worden niet gehouden aan de minimale afstand van 1,5m. Er dient echter wel een afstand te zijn van minimaal 1,5m afstand tot de trainer. Sporters boven de 12 jaar zijn wel gehouden aan de 1,5m richtlijn!

Samen trainen in de 1,5m maatschappij is goed mogelijk, maar je moet het samen doen! Een goede organisatie zorgt voor veiligheid. Het doet een beroep op de trainer om de training goed voor te bereiden en de juiste organisatievormen en trainingsopdrachten te kiezen. Ook is het belangrijk dat alle sporters in de groep verantwoordelijkheid voelen voor het creëren van een veilige trainingssituatie. Sporter moeten tijdens de watertraining rekening te houden met de teamgenoten.

Voor elke activiteit en training is een plan opgesteld, dat naar de eigen leden gecommuniceerd wordt. Elk lid wordt geacht kennis te nemen van het protocollen (zie Belangrijke informatie) en de plannen, en zich hier strikt aan te houden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er niet genoeg plaats is in het zwembad om alle zwemmers die normaal op dat moment trainen te huisvesten. Op dit moment geldt er een maximum van 30 personen in het zwembad en dit is inclusief trainers en begeleiding. De groepsindeling is in veel gevallen aangepast en ook de frequentie is voor velen lager dan dat we gewend zijn. Het kan zijn dat in juni de regels nog wat verruimd worden en dat met in achtneming van de 1,5 meter er meer zwemmers in het water kunnen. Maar tot die tijd, blijft het bij de 30 leden.

Voor vragen over de lessen en trainingen, kun je terecht bij de afdeling en trainers.

Belangrijke informatie:


Lees meer »

Wordt nu lid!

Wil je lid worden of eerst een keertje meedoen, vul dan het contactformulier in.

Blessure?

Zwem- en Polovereniging Nuenen heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeutische praktijk “Jeurissen & van den Ingh.”

Meer informatie vind je hier. Klik op onderstaande button om een afspraak te maken.

Maak een afspraak

Lidmaatschap

Inschrijven of wijzigen van het lidmaatschap kan via het inschrijfformulier of mutatieformulier.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (Postbus 105, 5670 AC Nuenen), per e-mail of via de het daartoe bestemde formulier op de website te geschieden bij de secretaris of ledenadministatie van de vereniging. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli). Een opzegging van het lidmaatschap is pas geldig indien bekrachtigt door het bestuur.

Declaraties van namens de vereniging gemaakte kosten  kunnen bij de vertegenwoordiger van je afdeling gedaan worden met het declaratieformulier.

Copyright 2012