Uitnodiging Bijzondere ALV 26 februari 2020


Aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Zwem- en Polovereniging Nuenen.

Het bestuur van de Zwem- en Polovereniging Nuenen nodigt u uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering welke zal worden op woensdag 26 februari in vergaderzaal van de Drietip, Sportlaan 4-6 te Nuenen, aanvang 20.30 uur.

De Bestuurlijke Financiële Advies Commissie (BFAC) en de commissies hebben samen met het bestuur de boekhouding van 2017 aangevuld, gecontroleerd en gecorrigeerd waar nodig. Dit heeft geleid tot andere resultaten. Deze zijn besproken met de verschillende commissies en waar nodig zijn aanvullende aanpassingen gedaan.

Conform afspraak legt het bestuur de jaarrekening over 2017 opnieuw voor aan de algemene ledenvergadering.

Tijdens deze ALV zullen wij opnieuw uitstel vragen voor de presentatie van de resultaten en het vragen van decharge over 2018 en 2019 met één maand, zodat er voldoende tijd is om met de commissies door de cijfers heen te lopen en de feedback te kunnen verwerken. Tijdens de vergadering zullen we in meer detail verslag doen van de voortgang.

De agenda van de vergadering vindt u hier.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Zwem- & Polovereniging Nuenen,

Serge van Isterdael

Voorzitter

Het laatste nieuws!

Copyright 2012