Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 april a.s.


Update: agenda aangepast na ontvangst agendavoorstel

Aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Zwem- en Polovereniging Nuenen.

Het bestuur van de Zwem- en Polovereniging Nuenen nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018 welke zal worden gehouden op woensdag 25 april in Café René, Parkstraat 3 te Nuenen, aanvang 20.00 uur.

Het wordt zeer op prijs gesteld als u de vergadering bijwoont. Ook suggesties en ideeën voor de vereniging zijn van harte welkom.

De bijgewerkte (concept)agenda van de vergadering vindt u hier.

Alle stukken voor de jaarvergadering kunt u een week van tevoren opvragen via het secretariaat of de eigen afdeling. 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Zwem- & Polovereniging Nuenen,

Serge van Isterdael
Voorzitter


Het laatste nieuws!

Copyright 2012