Bestuurders gezocht


Zwem- en Polovereniging Nuenen zoekt met spoed bestuurders in de rol van penningmeester en Algemeen bestuurder.

Bijna elke dag wordt er heerlijk gezwommen in ons Nuenense zwemwater. Voor velen een vanzelfsprekendheid, maar niets is minder waar. Meer dan 70 mensen zetten zich geheel vrijwillig met veel enthousiasme in om dit mogelijk te maken. Regelmatig is in de verschillende media te lezen dat het aantal vrijwilligers terugloopt en dat de continuïteit van verenigingen in het gedrang dreigt te komen.

Geldt dat ook voor onze vereniging? Hoewel er verschillen zijn in de verschillende rollen en afdelingen, heeft ook onze vereniging een structureel tekort aan vrijwilligers. Dat geldt zowel voor trainers en lesgevers als voor bestuurders, een rol die wat verder van het zwemwater af ligt.

Een paar jaar gelden hebben wij een nieuw bestuursmodel geïntroduceerd. In de kern een goed model, die duidelijk de bestuurdersrol scheidt van de meer operationele rollen. Daarmee is het bestuur verkleind in omvang met een duidelijke taak binnen de vereniging: besturen. Als vereniging hebben we een aantal doelen gesteld, waarvoor juist die bestuurdersrol erg belangrijk is.

Het bestuur van de zwemvereniging bestaat uit een Dagelijks Bestuur bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Samen met de twee algemeen bestuurders vormen zij het Algemeen Bestuur. De algemeen bestuurders vertegenwoordigen de afdelingen in het bestuur en visa versa. Hierin is de keuze gemaakt om de wedstrijdsporten te verenigen bij de ene bestuurder en de recreatieve sporten bij de andere. Naast de primaire taken heeft elke bestuurder een of meerdere portefeuilles, die geheel of gedeeltelijk door een commissie ondersteund worden.

Tot op heden is het nog niet gelukt om een voltallig bestuur samen te stellen en gaat bijna alle beschikbare tijd op aan de meer operationele taken. Ondertussen staat de wereld niet stil en wordt er meer verwacht van een vereniging op gebieden als zelfstandigheid en maatschappelijke participatie.

Heb je interesse in een van de bestuurdersrollen of wil je op een andere wijze graag bijdragen aan het succes van de vereniging, neem dan contact op met de voorzitter.

Meer informatie over het bestuursmodel en de functiebeschrijvingen van het hele bestuur kun je hier vinden:

Namens het bestuur,
Serge van Isterdael
Voorzitter

Het laatste nieuws!

Copyright 2012