Vanaf 11 mei 2020 mag er weer onder strenge voorwaarden gezwommen worden in zowel binnen- als buitenzwembaden. Wat zijn we blij dat na zoveel weken droog liggen er weer in het water gedoken mag worden!

In ieder zwembad heeft een COVID-19 protocol opgesteld dat afgestemd is op de specifieke situatie. Dat kan per zwembad verschillen omdat niet alle zwembaden er hetzelfde uitzien. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: de bezoekers op een veilige wijze gebruik laten maken van de accommodatie. Deze protocollen zijn altijd leidend en moeten altijd opgevolgd worden. Er is tevens een verschil tussen sporters tot en met 12 jaar en boven de 12 jaar. Sporter tot en met 12 jaar worden niet gehouden aan de minimale afstand van 1,5m. Er dient echter wel een afstand te zijn van minimaal 1,5m afstand tot de trainer. Sporters boven de 12 jaar zijn wel gehouden aan de 1,5m richtlijn!

Samen trainen in de 1,5m maatschappij is goed mogelijk, maar je moet het samen doen! Een goede organisatie zorgt voor veiligheid. Het doet een beroep op de trainer om de training goed voor te bereiden en de juiste organisatievormen en trainingsopdrachten te kiezen. Ook is het belangrijk dat alle sporters in de groep verantwoordelijkheid voelen voor het creëren van een veilige trainingssituatie. Sporter moeten tijdens de watertraining rekening te houden met de teamgenoten.

Voor elke activiteit en training is een plan opgesteld, dat naar de eigen leden gecommuniceerd wordt. Elk lid wordt geacht kennis te nemen van het protocollen (zie Belangrijke informatie) en de plannen, en zich hier strikt aan te houden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er niet genoeg plaats is in het zwembad om alle zwemmers die normaal op dat moment trainen te huisvesten. Op dit moment geldt er een maximum van 30 personen in het zwembad en dit is inclusief trainers en begeleiding. De groepsindeling is in veel gevallen aangepast en ook de frequentie is voor velen lager dan dat we gewend zijn. Het kan zijn dat in juni de regels nog wat verruimd worden en dat met in achtneming van de 1,5 meter er meer zwemmers in het water kunnen. Maar tot die tijd, blijft het bij de 30 leden.

Voor vragen over de lessen en trainingen, kun je terecht bij de afdeling en trainers.

Belangrijke informatie:


Lees meer »


Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de algemene maatregelen verlengd worden tot woensdag 20 mei en dat er beperkte versoepeling van de plaats vindt, door bijvoorbeeld meer ruimte te geven aan kinderen om onder voorwaarden deel te nemen aan bepaalde buitensport- en spelactiviteiten. Het is aan de gemeente om hierover afspraken te maken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Dit blijven wij volgen en indien hier meer over bekend is, zullen wij deze informatie delen

Alle trainingen, lessen en activiteiten komen tot woensdag 20 mei te laten vervallen. Wij bekijken de mogelijkheden tot alternatieve invulling en denken ook na over de 1,5 meter maatschappij binnen onze vereniging.

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, zal het bestuur meer duidelijkheid geven over de periode na 20 mei. De geplande (Bijzonder) Algemene Ledenvergadering in april en waarschijnlijk ook in mei komen te vervallen. Beiden zullen op een later tijdstip alsnog gehouden worden.

Wij hopen hiermee als vereniging op redelijkerwijze te voorkomen dat zwemmers en bezoekers ziek worden als gevolg van deelname of aanwezigheid bij onze activiteiten.

Meer informatie vind je op onze aparte pagina inzake Corona en download ook de FAQ op de KNZB pagina.

"Alleen samen krijgen we corona onder controle"


Lees meer »

Het bestuur heeft, conform het besluit van het kabinet, besloten om alle trainingen, lessen en activiteiten tot en met dinsdag 28 april te laten vervallen. Kijk voor meer informatie op de speciale nieuwspagina.


Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

Het bestuur zal zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, meer duidelijkheid geven over de periode na 28 april. De geplande (Bijzonder) Algemene Ledenvergadering in april komt te vervallen. Er wordt druk gewerkt aan een digitale vorm, waarbij we in staat zijn om onderwerpen op inhoud te behandelen en eventuele vragen te beantwoorden, zonder dat dit een (B)ALV is. Deze zal op een later tijdstip alsnog gehouden worden.

Wij hopen hiermee als vereniging op redelijkerwijze te voorkomen dat zwemmers en bezoekers ziek worden als gevolg van deelname of aanwezigheid bij onze activiteiten.

Meer informatie vind je op onze aparte pagina inzake Corona en download ook de FAQ op de KNZB pagina.

"Alleen samen krijgen we corona onder controle"


Lees meer »

Meer over Corona

Meer verenigingsnieuws

Copyright 2012