ALV boekje is beschikbaar!


Het jaarboekje voor de algemene ledenvergadering is digitaal verkijgbaar. U kunt deze opvragen via de afdelingsvertegenwoordiger of door een e-mail te sturen naar alv@zpvnuenen.nl.

De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor leden en genodigden. Vragen kunt u per e-mail via bovenstaand adres stellen, het dagelijks bestuur neemt deze z.s.m. in behandeling.

Meer informatie over de statuten en het huishoudelijk reglement, kunt u hier vinden.

Meer algemeen nieuws

Copyright 2012