Eerste bijeenkomst nieuw bestuursmodel een succes!


23 april heeft de eerste bijeenkomst voor kaderleden plaatsgevonden met als onderwerp “Het nieuwe bestuursmodel”. Tijdens deze bijeenkomst zijn de kaderleden van de verschillende takken geïnformeerd over de veranderingen zullen plaatsvinden binnen het huidige bestuur van de zwemvereniging.

De bijeenkomst werd geopend door Serge die middels een diapresentatie het kader informeerde over de veranderingen in het bestuur. Het zittende bestuur heeft het afgelopen seizoen deelgenomen aan het traject “Besturen met een visie”, met als doel een gezonder bestuur te creëren en behouden. Een van de opdrachten van het traject was het bepalen van een Stip op de horizon. De stip is in de bijeenkomst benoemd. Na het bepalen van de stip is het bestuur aan de slag gegaan met de volgende vragen: wat is onze visie? Welke beleidsplannen zijn er? Op welke manier besturen wij? Om tot een antwoord te komen worden wij als bestuur begeleidt door de KNZB en het door ontwikkelde waterkrachtprogramma.

Gedurende het traject “Besturen met een visie”, kwam naar voren dat er zaken moeten veranderen, wil de vereniging een gezonder bestuur creëren. Een van deze veranderingen is een nieuw bestuursmodel waarin de taken helder zijn weergegeven en iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is. Het huidige bestuur bestaat uit 10 personen: het Dagelijks Bestuur, voorzitters van de takken en een bestuurslid Algemeen. In het nieuwe bestuursmodel is er plaats voor 5 bestuursleden; het Dagelijks Bestuur en twee bestuursleden Algemeen. De voorzitters van de takken worden losgekoppeld van het huidige bestuur, zodat zij zich bezig kunnen houden met het managen van zaken, terwijl het bestuur zich bezig kan houden met het besturen van de vereniging.

Bovenstaande afbeelding laat het nieuwe bestuursmodel zien. De ALV is de hoogste tak binnen de vereniging. Onder de ALV zit het bestuur, bestaande uit 5 leden: Het Dagelijks Bestuur en twee algemeen bestuursleden. Onder het bestuur zitten de managers. Dat zijn de huidige voorzitters van de takken. Samen met het bestuur vormen de managers het managementteam heten. Onder de managers werken de verschillende commissies van de takken, bijvoorbeeld een TC, sponsorcommissie of activiteitencommissie. Dat verschilt per tak.

Na het informatieve gedeelte van de avond, was het tijd voor pauze. Na de pauze zijn de kaderleden in 4 groepen verdeeld om met elkaar te discussiëren over het nieuwe model Iedere groep deed dit doormiddel van het beantwoorden van drie vragen: wat is je eerste reactie op het nieuwe model? Welke kansen zien jullie? Welke vragen roept het op? De vragen werden na 20 minuten met de groep besproken. De feedback van het kader was positief en opbouwend. Het bestuur gaat met de feedback aan de slag en de uitkomsten worden teruggekoppeld aan het kader.

Na de interactieve sessie was er nog tijd voor een drankje om de bijeenkomst na te bespreken. Al met al een interessante en leerzame avond. Het bestuur bedankt het aanwezige kader voor hun inspanning en feedback.

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je mee werken aan de ontwikkeling van de vereniging, stuur dan een berichtje naar waterkracht@zpvnuenen.nl. Het laatste nieuws en ontwikkelingen kun je hier lezen.

Meer algemeen nieuws

Copyright 2012