Stukken Algemene Ledenvergadering 2014

Algemene Ledenvergadering 2014

Aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van de Zwem- en Polovereniging Nuenen.

Het bestuur van de Zwem- en Polovereniging Nuenen nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 26 maart 2014 in Café René, Parkstraat 3 te Nuenen, aanvang 20.00 uur.

Het wordt zeer op prijs gesteld als u de vergadering bijwoont. Ook suggesties en ideeën voor de vereniging zijn van harte welkom.

Stukken ALV

 Het ALV boekje kunt u per mail opvragen bij de secretaris via: secretaris@zpvnuenen.nl

Erratum agenda

Helaas is er een kleine fout in de agenda geslopen, het gaat om de contributie snorkelen zoals vermeldt bij punt 11, hier moet staan:

·        Snorkelen/duiken: €207,--

Meer algemeen nieuws

Copyright 2012